Internationale handelsstatistiek laat dynamische interne Europese markt zien

/ Auteur: Miriam van der Sangen
Voor de statistiek over de internationale handel in goederen leveren bijna 15.000 bedrijven cijfers aan CBS. Deze gegevens vormen - samen met de douanegegevens over de handel met niet-EU-landen - de kern van deze statistiek. Om de handelsactiviteiten met het buitenland goed in kaart te kunnen brengen, is het van belang dat de gegevens volledig en tijdig binnenkomen bij CBS. ’Kwaliteit staat voorop, dat is ons leidend principe’, vertelt Astrid Boeijen, hoofddirecteur Dataverzameling van CBS.

Dynamische interne markt

Sinds de binnengrenzen van de Europese Unie (EU) open zijn, is er een dynamische interne Europese markt met vrij verkeer van kapitaal, goederen, diensten en personen. Voor bedrijven betekent dit vrije verkeer dat er geen douaneformaliteiten meer zijn voor import en export binnen de EU. Om zicht te kunnen houden op de handelsstromen binnen de EU heeft Eurostat, het Europese statistiekbureau, de statistiekbureaus in de EU-landen verplicht om hierover gegevens te verzamelen.

Intrastat

De EU-lidstaten zijn verplicht om 93 procent van de handelswaarde voor import en 97 procent van de handelswaarde voor export waar te nemen via Intrastat, de enquête voor handel in goederen tussen EU-landen. CBS streeft ernaar dat zo min mogelijk bedrijven opgave van hun internationale handel hoeven te doen. Astrid Boeijen: ’In 2015 rapporteren zo’n 15.000 handelaren aan CBS. Alleen de grootste handelaren doen dat op maandbasis. Het merendeel rapporteert tegenwoordig op jaarbasis. Meer dan 280.000 bedrijven zijn vrijgesteld van rapportageplicht, omdat de totale handelswaar onder de zogenoemde vrijstellingsdrempel ligt.’

Drempelverlaging

Door het toegenomen belang van kleinere ondernemingen wordt voor 2016 de vrijstellingsdrempel verlaagd: voor de invoer naar 1 miljoen euro en voor de uitvoer naar 1,2 miljoen euro. ’We willen de groep die geen aangifte hoeft te doen uiteraard nog steeds zo groot mogelijk houden’, vertelt Boeijen. ’De meeste bedrijven die door de drempelverlaging een opgaveplicht krijgen, mogen dat middels een jaaraangifte in 2017 doen.’