Trends in de strafrechtketen in kaart

In de publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ bundelen het WODC, de Raad voor de rechtspraak en het CBS, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, de beschikbare statistische informatie over criminaliteit en het optreden van politie en justitie tegen criminaliteit. De publicatie is bedoeld als statistisch naslagwerk en bestemd voor een breed publiek: politiek, beleid, pers, wetenschap en onderwijs.

De geregistreerde criminaliteit is in 2017 opnieuw gedaald: er werden door de politie minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan het jaar ervoor. Zo registreerde de politie in 2017 bijna 831 duizend misdrijven. Dat waren er 11 procent minder dan het jaar ervoor, en ruim een derde minder dan in 2007.

Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak toe behoren. Zo handelde het OM 183 duizend zaken af in 2017, 29 procent minder dan in 2007. In 2017 deed de rechter 93 duizend zaken af, eveneens 29 procent minder dan in 2007. De Veiligheidsmonitor laat een vergelijkbare daling in de ondervonden criminaliteit zien.

Verdachten en zaken in de strafrechtelijke keten
 Totaal geregistreerde verdachten (* 1 000)Afgedane zaken door Openbaar Ministerie (* 1 000)Afgedane zaken door de rechter (* 1 000)
2007497258131
2008471255131
2009423253131
2010407209113
2011398217109
2012373225104
2013350214104
2014327212102
2015302197106
2016*27919495
2017*24518393

Deels buiten beeld

Een deel van de criminaliteit blijft buiten beeld in zowel de geregistreerde als ondervonden criminaliteit. Zo is de aangiftebereidheid bijvoorbeeld laag bij slachtoffers van onder andere cybercriminaliteit waardoor dit type criminaliteit ondervertegenwoordigd is in de geregistreerde criminaliteit en wordt in de Veiligheidsmonitor alleen gevraagd naar enkele veelvoorkomende vormen van (cyber)criminaliteit. Verder komt ondermijnende criminaliteit maar beperkt in de cijfers tot uitdrukking, waarbij het vaak gaat om slachtofferloze delicten (bijvoorbeeld drugshandel).

Relevante links