Zoekresultaten

73 resultaten voor keyword:Dossier Vergrijzing
73 resultaten voor keyword:Dossier Vergrijzing

Pagina 1 van 3

Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW

In 2010 ontvingen 1,8 miljoen huishoudens AOW. Bijna negen van de tien ontvingen aanvullend pensioen en een even grote groep had inkomen uit vermogen.

Artikelen

Levensverwachting ouderen sterk gestegen

Tussen 2000 en 2010 is de levensverwachting van pasgeborenen sterk toegenomen. Deze steeg voor mannen van 75,5 tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar.

Artikelen

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers willen de komende jaren meer beleggen in zowel direct als indirect vastgoed. Dit zou een verandering betekenen ten opzichte van de ontwikkeling van de afgelopen jaren. In...

Artikelen

De ontwikkelingen van de beleggingen bij pensioenfondsen en verzekeraars

Recente gegevens tonen aan dat aandelen en obligaties de twee grootste posten vormen in de beleggingsportefeuilles van zowel pensioenfondsen als verzekeraars. Tien jaar geleden vormden de lange...

Artikelen

Verzekeraars en pensioenfondsen kiezen voor buitenlandse obligaties

Bij verzekeraars en pensioenfondsen is het bezit aan buitenlandse obligaties in het derde kwartaal van 2004 flink toegenomen. Het steeg met 13 miljard euro tot 238 miljard euro. Het balanstotaal van...

Artikelen

Bevolkingsaantal instellingen en tehuizen daalt verder

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen

Zorgen over de houdbaarheid van onze pensioenen

Het Nederlandse pensioenstelsel is kwetsbaar gebleken. De gedaalde waarde van het aandelenbezit heeft een groot effect gehad op het vermogen van de pensioenfondsen. Dit artikel beschrijft hoe de...

Artikelen

Veel ouderen in de bijstand

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen
Artikelen

Arbeidsmarkttransities van oudere werknemers 2000-2001

Sociaal-economische Trends, vierde kwartaal 2004

Artikelen

Beleggingen institutionele beleggers in 2003 met 7,8 procent omhoog

De toename van de beleggingen van institutionele beleggers in 2003 is voor een belangrijk deel te danken aan het herstel op de aandelenmarkt. Het herstel heeft samen met extra aankopen het belang van...

Artikelen

Bezit pensioenfondsen en verzekeraars vrijwel onveranderd in tweede kwartaal

Het totale bezit van de pensioenfondsen en verzekeraars is in het tweede kwartaal van 2004 nauwelijks veranderd ten opzichte van het eerste kwartaal. In totaal hadden deze instellingen 830 miljard...

Artikelen

Zorg voor hulpbehoevende ouders

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen

Nederlanders zijn minder gaan werken

Het arbeidsvolume van werknemers in uren is tussen 1950 en 2002 minder hard gestegen dan de bevolkingsomvang. Nederlanders zijn minder uren gaan werken. De stijging van de welvaart moet daarom komen...

Artikelen

Vervroegd uittreden of doorwerken?

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004

Artikelen

Welke bedrijfstakken vergrijzen?

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Flinke toename bezit pensioenfondsen en verzekeraars in eerste kwartaal

Het totale bezit van pensioenfondsen en verzekeraars is in het eerste kwartaal van 2004 met 46 miljard euro toegenomen tot 829 miljard euro. Per saldo steeg het aandelenbezit met ruim 24 miljard euro...

Artikelen

Depressie, hartziekte en sterfte bij ouderen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2004

Artikelen

Omvang VUT-fondsen licht gedaald in 2002

De omvang van de VUT-fondsen is in 2002 iets afgenomen. Zowel het balanstotaal als de ontvangen premies zijn met 6 procent gedaald.

Artikelen