De ontwikkelingen van de beleggingen bij pensioenfondsen en verzekeraars

Recente gegevens tonen aan dat aandelen en obligaties de twee grootste posten vormen in de beleggingsportefeuilles van zowel pensioenfondsen als verzekeraars. Tien jaar geleden vormden de lange leningen de grootste post.