Verzekeraars en pensioenfondsen kiezen voor buitenlandse obligaties

Bij verzekeraars en pensioenfondsen is het bezit aan buitenlandse obligaties in het derde kwartaal van 2004 flink toegenomen. Het steeg met 13 miljard euro tot 238 miljard euro. Het balanstotaal van verzekeraars en pensioenfondsen steeg met 12 miljard euro tot 842 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Buitenlandse obligaties in trek

In het derde kwartaal van 2004 is bij zowel de verzekeraars als de pensioenfondsen vooral het bezit aan buitenlandse obligaties toegenomen.
Bij de verzekeraars steeg het bezit aan buitenlandse obligaties met bijna 5 miljard euro tot 70 miljard euro. Het bezit aan binnenlandse obligaties steeg met bijna 2 miljard euro tot ruim 36 miljard euro.
Bij de pensioenfondsen steeg het bezit aan buitenlandse obligaties met 8 miljard euro tot bijna 168 miljard euro. Het bezit aan binnenlandse obligaties nam af met bijna 1 miljard euro tot bijna 35 miljard euro.
Van de 238 miljard euro die verzekeraars en pensioenfondsen aan het einde van het derde kwartaal aan buitenlandse obligaties in bezit hadden, was ongeveer tweederde belegd binnen het euro-gebied. Hierbinnen vond in het derde kwartaal met 11 miljard euro ook de grootste toename plaats.
De toename van het totale bezit aan obligaties is veroorzaakt door aankopen en koerswinsten. Per saldo hebben de verzekeraars en pensioenfondsen in het derde kwartaal voor 8 miljard euro bijgekocht, terwijl 5 miljard euro aan koerswinsten is behaald.

Overige beleggingen per saldo nauwelijks veranderd

Bij de verzekeraars is het bezit in de overige beleggingen nauwelijks veranderd gedurende het derde kwartaal.
Bij de pensioenfondsen is in het derde kwartaal het bezit aan aandelen met 5 miljard euro afgenomen tot 243 miljard euro. Het bezit aan termijndeposito’s is in het derde kwartaal bij de pensioenfondsen relatief sterk gestegen met 4 miljard euro tot 15 miljard euro. Het bezit aan overige beleggingen bleef bij de pensioenfondsen vrijwel onveranderd.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.