Steeds meer oudere autochtonen emigreren

Het aantal autochtone emigranten van 55 jaar en ouder neemt de laatste jaren toe. In 2003 vertrokken er 4,0 duizend autochtone ouderen naar het buitenland. In 1995 waren dit er nog 2,4 duizend.

Emigratie autochtone 55-plussers

Emigratie autochtone 55-plussers

Duitsland, België, Frankrijk en Spanje

Van 3,4 duizend oudere emigranten in 2003 is het land van bestemming bekend. De meeste van deze ouderen, bijna 2,4 duizend, zijn naar België, Duitsland, Frankrijk en Spanje vertrokken. Dit is 70 procent van het totale aantal. Opvallend is het sterk opgelopen aantal ouderen dat vooral de laatste jaren naar Duitsland en België is vertrokken.

Emigratie van autochtone 55-plussers naar land van bestemming

Emigratie van autochtone 55-plussers naar land van bestemming

Niet alleen vergrijzing, ook gedragsverandering

Voor een deel kan de toename van het aantal oudere emigranten worden toegeschreven aan de vergrijzing van de bevolking. In 2003 waren er 13 procent meer 55-plussers dan in 1995. Het aantal emigranten van 55 jaar en ouder is in dezelfde periode echter met 64 procent gestegen. Er is dus vooral sprake van een gedragsverandering onder ouderen. In 2003 emigreerden 1,1 van elke duizend 55-plussers. In de tweede helft van de jaren negentig waren dit er 0,8.

Het aantal terugkeerders neemt af

Het aantal autochtone 55-plussers dat uit het buitenland terugkeert naar Nederland is in de periode 1995-2003 ook toegenomen, maar de stijging bleef achter bij die van de emigratie. In 2003 nam het aantal terugkerende 55-plussers zelfs af ten opzichte van 2002. Per saldo is er een oplopend bevolkingsverlies van autochtone 55-plussers door verhuizing naar het buitenland.

Han Nicolaas

Bron: StatLine