Lagere overheden: banengroei en vergrijzing

De werkgelegenheid bij de lagere overheden is gestegen van bijna 214 duizend banen eind 1999 naar ruim 241 duizend eind 2003. Dit is een stijging van 13 procent. Het totaal aantal banen in Nederland steeg in deze periode met 3,4 procent. Een deel van het verschil in ontwikkeling is te verklaren door de snellere groei van het aantal deeltijdbanen bij de lagere overheid. Het gaat bij de lagere overheden om gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Ontwikkeling aantal werknemers lagere overheden

Ontwikkeling aantal werknemers lagere overheden

In 2003 groeide het aantal banen bij de lagere overheden met 2 procent, terwijl het totaal aantal banen in Nederland met 1 procent daalde.

Over de hele linie banengroei lagere overheden

Alle sectoren van de lagere overheden lieten in de periode 1999-2003 een banengroei hoger dan het landelijke gemiddelde zien. In de sector gemeenschappelijke regelingen was de stijging met 18,5 procent het grootst.

De gemeenten vormden met 82 procent van alle banen de grootste sector van de lagere overheden. Bij de gemeenten nam het aantal banen met bijna 13 procent toe.

Oudere en jongere werknemers bij de lagere overheden

Oudere en jongere werknemers bij de lagere overheden

De lagere overheden vergrijzen

Het personeel van de lagere overheden is in vergelijking met andere sectoren sterk vergrijsd. Eind 2003 was 16 procent van de werknemers bij de lagere overheden 55 jaar of ouder. Dit was voor heel Nederland 9 procent in 2002. Andere sectoren met relatief veel oudere werknemers zijn de industrie (11 procent) en het onderwijs (15 procent).

Het aandeel werknemers jonger dan dertig jaar is sinds 1999 nauwelijks gewijzigd. Het kwam in 2003 uit op 9,5 procent van de werknemers bij de lagere overheden. Van alle werknemers was in 2002 meer dan een kwart jonger dan dertig jaar.

Instroom personeel bij lagere overheden in 2003

Instroom personeel bij lagere overheden in 2003

De vergrijzing bij de lagere overheden wordt mede in de hand gewerkt door de hoge instroom van werknemers ouder dan dertig jaar. Twee van de drie nieuwe werknemers bij de lagere overheden in 2003 is ouder dan dertig jaar. Een op de acht nieuwkomers is zelfs ouder dan vijftig.

Antwan Vos

Bron: StatLine