Niemand ontkomt aan de bril

In 2003 dragen in Nederland bijna 9 miljoen mensen een bril of contactlenzen. Boven de 55 jaar heeft nagenoeg iedereen een bril. Lenzen zijn vooral populair op de leeftijd tussen 15 en 45 jaar.

Ruim helft van Nederlanders draagt een bril of lenzen

Het gebruik van een bril of contactlenzen is sinds 1985 gestegen van 50 procent naar 57 procent (2003). Het gebruik van contactlenzen is toegenomen van 4 procent (1985) tot 7 procent eind jaren negentig en dit cijfer is al jaren nagenoeg constant. Vrouwen dragen vaker een bril dan mannen. Zij dragen ook bijna twee keer zo vaak contactlenzen.

Brillen en contactlenzen naar sekse

Brillen en contactlenzen naar sekse

Contactlenzen populair onder jongeren

Het gebruik van een bril of contactlenzen neemt toe met de leeftijd. Een op de tien kinderen van 10 jaar heeft een bril, rond 30 jaar hebben al vier op de tien personen een bril of contactlenzen. Vanaf 40 jaar neemt het gebruik van visuele hulpmiddelen fors toe en rond het 55ste jaar hebben vrijwel alle Nederlanders een bril of contactlenzen.

Contactlenzen zijn het meest populair onder jongeren tussen 20 en 25 jaar. Ouderen (60-plus) dragen slechts bij uitzondering contactlenzen. Het dragen van contactlenzen neemt toe met de opleiding. Zo draagt 13 procent van de mensen met ten minste een hbo-opleiding contactlenzen tegen slechts 3 procent met alleen lagere school.

Brillen en contactlenzen naar leeftijd, 2001/2003

Brillen en contactlenzen naar leeftijd, 2001/2003

Ouderen hebben multifocale bril

Tot 40 jaar hebben drie van de vier mensen een bril vanwege bijziendheid. Acht van de tien mensen met contactlenzen gebruiken deze lenzen om veraf beter te kunnen zien.

Vanaf 40 jaar beginnen de leesproblemen. Dat is het moment waarop de leesbril wordt aangeschaft.

Rond het 60ste levensjaar komen er door wijzigingen in de fysiologie van het oog vaak problemen bij met het zien op wat grotere afstand. Twee van drie ouderen geven dan de voorkeur aan een bril die geschikt is om zowel dichtbij als veraf beter te kunnen zien. Vanwege het hoge percentage brildragers op oudere leeftijd zijn deze multifocale brillen het meest gebruikte type bril.

Gebruik bril naar functie

Gebruik bril naar functie

Gebruik contactlenzen naar functie

Gebruik contactlenzen naar functie

Frans Frenken

Bron: StatLine