Vrijwel altijd extra inkomsten naast de AOW

In 2010 ontvingen 1,8 miljoen huishoudens AOW. Bijna negen van de tien ontvingen aanvullend pensioen en een even grote groep had inkomen uit vermogen. Slechts 5 duizend 65-plushuishoudens hadden geen andere inkomsten en bij 170 duizend waren de extra inkomsten minder dan 250 euro per maand.

Grote inkomensverschillen tussen ouderen

Alleenstaande 65-plussers kregen in 2010 gemiddeld 1 070 euro bruto per maand aan AOW. Partners, beiden ouder dan 65 jaar, ontvingen samen 1 520 euro bruto.

De aanvullende inkomsten verschillen sterk. Zo waren er 170 duizend 65-plushuishoudens die naast hun AOW hooguit 250 euro aanvullende inkomsten hadden. Aan de andere kant ontving ruim de helft van de 65-plushuishoudens maandelijks aanvullende inkomsten van 1 000 euro of meer.

Aantal 65-plushuishoudens naar hoogte van inkomen aanvullend op de AOW, 2010*

Aantal 65-plushuishoudens naar hoogte van inkomen aanvullend op de AOW, 2010*

Weinig extra inkomsten voor een op zes alleenstaande vrouwen

Alleenstaande vrouwen hadden het meest te maken met geringe aanvullende inkomsten. Van hen had in 2010 ruim 17 procent geen of hooguit 250 euro per maand aan aanvullende inkomsten. Dit aandeel is in tien jaar tijd flink gedaald. In 2000 was het nog een kwart. Het aantal 65-plushuishoudens met minder dan 250 euro aanvullende inkomsten is tussen 2000 en 2010 van 214 duizend tot 170 duizend gedaald.

65-plushuishoudens met geen of hooguit 250 euro per maand aanvullende inkomsten, prijspeil 2010

65-plushuishoudens met geen of hooguit 250 euro per maand aanvullende inkomsten, prijspeil 2010

Verschillende soorten aanvullend inkomen

Bijna 400 duizend huishoudens ontvingen naast de AOW huurtoeslag. Voor 34 duizend huishoudens was dit de enige inkomensbron naast de AOW. Bijna negen van de tien huishoudens met een 65-plusser ontving naast de AOW en eventueel huurtoeslag nog inkomsten in de vorm van een aanvullend pensioen of inkomen uit vermogen.

Aanvullend pensioen belangrijkste bron naast AOW

Het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens bestaat gemiddeld voor bijna 40 procent uit de AOW. Het aanvullend pensioen draagt voor 35 procent bij aan het bruto-inkomen. Inkomen uit vermogen levert met gemiddeld 6 procent slechts een kleine bijdrage.

Samenstelling van het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens, 2010*

Samenstelling van het bruto-inkomen van 65-plushuishoudens, 2010*

Wim Bos

Bron:
• Inkomen van 65-plushuishoudens
• Vrouwen nog steeds op flinke pensioenachterstand