Institutionele beleggingen in 2003 omhoog

De beleggingen van de institutionele beleggers zijn toegenomen van 764 miljard euro eind 2002 tot 823 miljard euro eind 2003. Daarmee is het niveau van de jaren 2000–2001 (ruim 830 miljard euro) weer bijna bereikt.

Herstel aandelenmarkt

De ontwikkeling in de beleggingen van de institutionele beleggers wordt voor een belangrijk deel verklaard door de koersontwikkeling van aandelen. Deze heeft volgens een ruwe schatting de beleggingen gedrukt met 7 miljard euro in 2000, 60 miljard euro in 2001 en 85 miljard euro in 2002. Het herstel van de aandelenmarkt in 2003 heeft gezorgd voor een waardestijging van 34 miljard euro.

Beleggingen van institutionele beleggers

Beleggingen van institutionele beleggers

Meer aandelen

Door het herstel op de aandelenmarkten en door extra aankopen van 16 miljard euro is het belang van aandelen in de beleggingsportefeuille van de Nederlandse institutionele beleggers in 2003 toegenomen van 37,0 naar 40,4 procent.

Het belang van de obligaties in de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers is in 2003 licht afgenomen van 35,6 naar 35,3 procent, ondanks extra aankopen van 26 miljard euro. Wisselkoersverliezen, vooral van de dollar, hebben de koerswinsten door de dalende rente meer dan tenietgedaan.

Beleggingen in aandelen en obligaties

Beleggingen in aandelen en obligaties

Groter aandeel buitenlandse beleggingen

De trend dat de Nederlandse institutionele beleggers meer in het buitenland beleggen, heeft zich in 2003 voortgezet. De totale beleggingen van de institutionele beleggers in het buitenland kwamen in 2003 uit op 57,7 procent van de totale beleggingsportefeuille, 3,4 procentpunt meer dan in 2002. Het zijn vooral buitenlandse aandelen die voor deze groei hebben gezorgd.

Beleggingen in het buitenland

Beleggingen in het buitenland

In vergelijking met andere landen van de OESO zijn de relatieve beleggingen van de Nederlandse institutionele beleggers omvangrijk. Na Luxemburg en Zwitserland zijn de beleggingen, berekend als percentage van het bruto binnenlands product, in ons land de derde in grootte. Die relatief hoge positie van Nederland houdt verband met de wijze waarop de pensioenvoorziening in ons land is geregeld.

Beleggingen wereldwijd

Beleggingen wereldwijd

John Gebraad

Bron:

  • StatLine: Beleggingen van institutionele beleggers
  • Meer over Financiële instellingen en markten (PDF)