Omvang VUT-fondsen licht gedaald in 2002

De omvang van de VUT-fondsen is in 2002 iets afgenomen. Zowel het balanstotaal als de ontvangen premies zijn met 6 procent gedaald.

Downloads