Welke bedrijfstakken vergrijzen?

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2004