Flinke toename bezit pensioenfondsen en verzekeraars in eerste kwartaal

Het totale bezit van pensioenfondsen en verzekeraars is in het eerste kwartaal van 2004 met 46 miljard euro toegenomen tot 829 miljard euro. Per saldo steeg het aandelenbezit met ruim 24 miljard euro en het obligatiebezit met 21 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Aandelenbezit pensioenfondsen bereikt nieuwe top

Bij pensioenfondsen is het aandelenbezit in het eerste kwartaal van 2004 gestegen met 16 miljard euro. Daarmee is het recordbedrag bereikt van 242 miljard euro. De vorige top van 237 miljard euro werd bereikt in het derde kwartaal van 2000, toen wereldwijd de aandelenbeurzen piekten. Daarna volgden enkele jaren met vooral koersverliezen. Vanaf 2003 worden weer koerswinsten behaald. Het eerste kwartaal van 2004 is het vierde kwartaal op rij met koerswinsten.
In het eerste kwartaal van 2004 is per saldo voor 12 miljard euro aan koerswinsten behaald op het aandelenbezit. Dit komt neer op ruim 5 procent. Ter vergelijking: de MSCI-wereldindex voor aandelen is in deze periode gestegen met bijna 5 procent, de AEX-index voor Nederlandse aandelen bleef nagenoeg gelijk.

Ook toename obligatiebezit pensioenfondsen

De pensioenfondsen hebben per saldo bijna 7 miljard euro obligaties gekocht in het eerste kwartaal van 2004. Koerswinsten op obligaties zorgden voor een groei van 5 miljard euro. Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de waarde van het obligatiebezit ruim 193 miljard euro.
Het totale bezit van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal van 2004 gegroeid met 24 miljard euro tot 513 miljard euro. Hiervan is bijna 508 miljard belegd. Ongeveer 86 procent van het belegd vermogen bestaat uit aandelen en obligaties. Een kwartaal eerder was dit nog 84 procent.

Forse groei beleggingen verzekeraars

Het totale bezit van verzekeraars is in het eerste kwartaal van 2004 gegroeid met 22 miljard euro tot bijna 316 miljard euro. Van het belegd vermogen is het bezit in aandelen en obligaties het meest toegenomen.
De verzekeraars hebben per saldo bijna 3 miljard euro aandelen gekocht in het eerste kwartaal van 2004. Koerswinsten op aandelen zorgden voor een groei van bijna 4 miljard euro. Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de waarde van het aandelenbezit ruim 93 miljard euro.
Verder hebben de verzekeraars per saldo ruim 5 miljard euro obligaties gekocht in het eerste kwartaal van 2004. Koerswinsten op obligaties zorgden voor een groei van ruim 2 miljard euro. Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de waarde van het obligatiebezit ruim 97 miljard euro.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads