Nederlanders zijn minder gaan werken

Het arbeidsvolume van werknemers in uren is tussen 1950 en 2002 minder hard gestegen dan de bevolkingsomvang. Nederlanders zijn minder uren gaan werken. De stijging van de welvaart moet daarom komen van de groei van de arbeidsproductiviteit. Door de daarvoor benodigde langere opleiding beginnen Nederlanders nu aanmerkelijk later met werken. Bovendien daalt het aantal productieve jaren van Nederlanders door de vervroegde pensionering. De bezettingsgraad voor de resterende jaren is daardoor wel gestegen.