Beleggingen institutionele beleggers in 2003 met 7,8 procent omhoog

De toename van de beleggingen van institutionele beleggers in 2003 is voor een belangrijk deel te danken aan het herstel op de aandelenmarkt. Het herstel heeft samen met extra aankopen het belang van aandelen in de totale beleggingen doen toenemen tot ruim 40 procent. Internationaal gezien heeft Nederland relatief omvangrijke institutionele beleggingen.