Zoekresultaten

21 resultaten voor keyword:CAO-sector
21 resultaten voor keyword:CAO-sector

Cao-loonstijging in eerste kwartaal 6,8 procent

In het eerste kwartaal van 2024 waren de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

Cao-lonen stegen in 2023 tweemaal zo hard als in 2022

In 2023 lagen de cao-lonen gemiddeld 6,1 procent hoger dan in 2022. Deze toename is bijna een verdubbeling van de ontwikkeling van het jaar ervoor, toen de lonen nog met 3,2 procent stegen. Deze...

Artikelen

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

In derde kwartaal grootste reële loonstijging van deze eeuw

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2023 met 6,1 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Artikelen

In 2019 grootste cao-loonstijging in 10 jaar

De stijging van de cao-lonen in 2019 was met 2,5 procent de hoogste van het afgelopen decennium. De consumentenprijzen stegen echter nog iets harder, met 2,6 procent, volgens voorlopige cijfers.

Artikelen

In derde kwartaal grootste cao-loonstijging in 10 jaar

In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,6 procent gestegen. Dit is de grootste loonstijging in tien jaar

Artikelen

Cao-lonen stijgen minder hard dan consumentenprijzen

In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018. Anders dan toen is de stijging nu lager dan die...

Artikelen

Grootste stijging cao-lonen in negen jaar

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2018 gestegen met 2,2 procent. De loonstijging bleef boven de stijging van de consumentenprijzen van 2,0 procent.

Artikelen

Cao-lonen 2017, de definitieve cijfers

Presentatie van de definitieve cijfers van de cao-lonen voor 2017

Artikelen

Cao-lonen in derde kwartaal 1,3 procent hoger

In het derde kwartaal van 2011 lagen de cao-lonen 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2010.

Artikelen

Bescheiden loonstijging eerste kwartaal 2011

In het eerste kwartaal van 2011 waren de cao-lonen 1,1 procent hoger dan een jaar geleden. Dit is de laagste loonstijging sinds 2005.

Artikelen

Cao-loonstijging in derde kwartaal stabiel

De cao-lonen waren in het derde kwartaal van dit jaar 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2009. Dat is vrijwel dezelfde stijging als in het tweede kwartaal.

Artikelen

Cao-lonen stijgen in eerste kwartaal 2009 met 3,7 procent

In het eerste kwartaal van 2009 waren de cao-lonen 3,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent

De cao-lonen zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg.

Artikelen

Diversiteit binnen de loonverdeling

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008

Artikelen

Diversiteit in cijfers

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gegevens over banen van werknemers in Nederland in 2005 samengesteld. De banen zijn uitgesplitst naar kenmerken van...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Informatie over Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Overig