Cao-loonstijging loopt op in tweede kwartaal

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de cao-lonen met 1,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is fors hoger dan in 2005. Toen bedroeg de loonstijging nog 0,7 procent, de laagste stijging sinds 1984.

Cao-loonstijging per kwartaal

Cao-loonstijging per kwartaal
De cao-loonstijging vertoonde vanaf eind 2001 een dalende lijn. Vanaf het derde kwartaal van 2005 neemt ze echter weer toe.

Meer bijzondere beloningen

Van de hogere cao-loonstijging komt 0,3 procent door bijzondere beloningen, onder andere in verband met levensloopregeling en ziektekosten. Zonder de bijzondere beloningen resteert een gemiddelde cao-loonstijging van 1,6 procent.

Overheid kent hoogste cao-loonstijging

Ook bij de cao-sector overheid nemen de bijzondere beloningen toe. Hierdoor is de loonstijging in deze cao-sector nu met 2,4 procent het grootst. In 2004 en 2005 was de loonstijging bij de overheid nog het kleinst met 0,4 procent.

Cao-loonstijging naar cao-sector, tweede kwartaal 2006

Cao-loonstijging naar cao-sector, tweede kwartaal 2006

Twee bedrijfstakken zitten al boven 3 procent

Bij twee bedrijfstakken lag de cao-loonstijging alweer boven de 3 procent: de energie- en waterleidingbedrijven (+3,6 procent) en de financiële instellingen (+3,1 procent).

Loonstijging vanaf 1980

In de periode 1980-2005 steeg het cao-loon van werknemers met gemiddeld 85 procent. In die periode zijn de cao-lonen bij de overheid fors achtergebleven bij het bedrijfsleven. Tussen 1980 en 2005 steeg het cao-loon van werknemers bij de overheid met 59 procent, terwijl het cao-loon bij de particuliere bedrijven bijna verdubbelde.

Cao-loonstijging naar cao-sector, 1980-2005

Cao-loonstijging naar cao-sector, 1980-2005

Verschil ontstaan begin jaren tachtig

Het verschil in cao-loonstijging tussen overheid en particuliere bedrijven is ontstaan in de eerste helft van de jaren tachtig. Tussen 1980 en 1985 stegen de lonen bij de particuliere bedrijven met 20 procent, terwijl het loon bij de overheid 2 procent daalde. Dit laatste kwam door bezuinigingsmaatregelen van de regering, onder meer op de salarissen van ambtenaren.
Na 1985 liepen de cao-lonen van de overheid en de particuliere bedrijven gelijk op: tussen 1985 en 2005 steeg het cao-loon bij de overheid met 62 procent en bij de particuliere bedrijven met 63 procent.

Nathalie Peltzer