Grootste stijging cao-lonen in negen jaar

© ANP
De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2018 gestegen met 2,2 procent. De loonstijging bleef boven de stijging van de consumentenprijzen van 2,0 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

De loonstijging in het derde kwartaal van 2018 ligt ruim boven de piek in 2016, en is de grootste stijging na 2009. In 2016 kwam de gemiddelde toename uit op 1,8 procent. Een verschil met de situatie van het afgelopen kwartaal is dat de ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2016 aanzienlijk lager lag.

Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen
JaarKwartalenCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (%-mutatie t.o.v. vorig jaar)Consumentenprijzen (%-mutatie t.o.v. vorig jaar)
20111e kwartaal0,92
20112e kwartaal12,2
20113e kwartaal1,22,6
20114e kwartaal1,32,5
20121e kwartaal1,32,5
20122e kwartaal1,42,2
20123e kwartaal1,52,3
20124e kwartaal1,52,8
20131e kwartaal1,43
20132e kwartaal1,22,8
20133e kwartaal12,8
20134e kwartaal0,91,6
20141e kwartaal0,91,1
20142e kwartaal0,91
20143e kwartaal0,90,9
20144e kwartaal10,9
20151e kwartaal1,30,2
20152e kwartaal1,40,9
20153e kwartaal1,40,8
20154e kwartaal1,50,7
20161e kwartaal1,80,6
20162e kwartaal1,80
20163e kwartaal20
20164e kwartaal1,80,7
20171e kwartaal1,31,5
20172e kwartaal1,31,3
20173e kwartaal1,41,4
20174e kwartaal1,51,4
20181e kwartaal1,91,2
20182e kwartaal1,81,5
20183e kwartaal2,22,0

Cao-lonen bij de overheid hoger

De lonen bij de overheid stegen in het derde kwartaal het meest (2,9 procent). Dit komt voornamelijk door afgesloten cao’s in het onderwijs en het openbaar bestuur, waarin een hogere loonontwikkeling is afgesproken. In 2017 stegen de lonen bij de overheid met 0,6 procent.
In de particuliere sector was de stijging 2,1 procent en in de gesubsidieerde sector 1,5 procent.

Ontwikkeling cao-lonen
Cao-sectorenJaar 2017 (%-mutatie t.o.v. een jaar geleden)Derde kwartaal 2018* (%-mutatie t.o.v. een jaar geleden)
Totaal1,42,2
Particuliere bedrijven1,62,1
Gesubsidieerde sector1,51,5
Overheid0,62,9

Lonen nemen toe in het onderwijs

Op het niveau van de bedrijfstakken namen de lonen in het onderwijs het meest toe, namelijk met 3,2 procent. Dit komt voornamelijk door de loonafspraken in de grote onderwijscao’s. Voor de leraren die vallen onder de cao van het primair onderwijs is bijvoorbeeld het salarisverschil verkleind met docenten in het voortgezet onderwijs. In de cao van het primair onderwijs is het salaris van het onderwijzend personeel meer verhoogd dan dat van het ondersteunend personeel.

In de financiële dienstverlening stegen de lonen het minst (1,2 procent).Bij de bedrijfstak energievoorziening zijn geen ontwikkelingen bekend, omdat voor productie- en leveringsbedrijven een nieuw akkoord uitblijft.

Cao-loonstijging per bedrijfstak, 3e kwartaal 2018
BedrijfstakkenCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (%-mutatie t.o.v. vorig jaar)
Onderwijs3,2
Waterbedrijven en afvalbeheer3
Verhuur en handel van onroerend goed2,8
Openbaar bestuur en overheidsdiensten2,7
Bouwnijverheid2,5
Overige dienstverlening2,5
Industrie2,4
Informatie en communicatie2,3
Landbouw, bosbouw en visserij2,2
Horeca2,2
Totaal2,2
Handel2,1
Verhuur en overige zakelijke diensten2,1
Vervoer en opslag1,9
Specialistische zakelijke diensten1,8
Cultuur, sport en recreatie1,7
Gezondheids- en welzijnszorg1,4
Financiële dienstverlening1,2

Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2018 is gebaseerd op 86 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.

Het CBS bericht vandaag tevens over de ontwikkeling van de consumentenprijzen in september.