Cao-loonstijging in derde kwartaal stabiel

De cao-lonen waren in het derde kwartaal van dit jaar 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2009. Dat is vrijwel dezelfde stijging als in het tweede kwartaal. De inflatie kwam in het derde kwartaal van 2010 uit op 1,6 procent. Daarmee is voor het eerst sinds 2005 de cao-loonstijging lager dan de inflatie.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Grootste stijging in de gezondheid- en welzijnszorg

In de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg stegen de cao-lonen in het derde kwartaal met 2,5 procent het meest. Bij een aantal cao’s in deze bedrijfstak is dit jaar het persoonlijk levensfasebudget ingevoerd, waardoor de lonen per uur stijgen. Daarnaast is in 2010 ook bij veel cao’s de eindejaarsuitkering verhoogd.

Voor een op de drie cao’s in deze bedrijfstak is in het derde kwartaal overigens nog geen nieuwe cao afgesloten. Momenteel wordt nog onderhandeld over de cao voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

Minste groei bij energie en horeca

Bij de bedrijfstakken energie- en waterleidingbedrijven en de horeca is de cao-loonstijging met 0,3 procent het laagst. In de horeca is bij een belangrijke cao geen loonsverhoging voor 2010 gegeven. Deze loonsverhoging is uitgesteld tot volgend jaar.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Contractuele loonkosten met 1,5 procent gestegen

In het derde kwartaal van 2010 waren de contractuele loonkosten 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is gelijk aan de stijging in het tweede kwartaal. Bij de gesubsidieerde sector (waaronder de zorg) was de groei met 2,5 procent bovengemiddeld. Bij de overheid en de particuliere bedrijven was de toename van de loonkosten respectievelijk 1,8 en 1,2 procent.

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Looptijd van meeste onderwijscao’s verstreken

In de bedrijfstak onderwijs is de looptijd van de meeste cao’s verstreken. Voor deze bedrijfstak zijn daarom geen uitkomsten beschikbaar. Vanwege de politieke situatie zijn er nog geen nieuwe primaire arbeidsvoorwaarden vastgesteld.

Aan het einde van het derde kwartaal is ruim 80 procent van de cao’s voor geheel 2010 afgesloten. Op basis daarvan zou de cao-loonstijging over 2010 uitkomen op 1,3 procent.

Monique Hartog en Dick ter Steege

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)