Cao-lonen stegen in 2023 tweemaal zo hard als in 2022

© ANP
In 2023 lagen de cao-lonen gemiddeld 6,1 procent hoger dan in 2022. Deze toename is bijna een verdubbeling van de ontwikkeling van het jaar ervoor, toen de lonen nog met 3,2 procent stegen. Deze cao-loonstijging is de grootste in ruim veertig jaar tijd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Cao-loonstijging
JaarCao-loonstijging (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20131,2
20140,9
20151,4
20161,8
20171,4
20182,0
20192,5
20202,9
20212,1
20223,2
2023*6,1
*voorlopige cijfers

In het laatste kwartaal van 2023 lagen de cao-lonen 6,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al twee jaar achtereen is de cao-loonstijging elk kwartaal groter.

Reële loonstijging ongeveer 2,9 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, lag het afgelopen kwartaal rond de 2,9 procent. Een exact cijfer is nog niet te geven, omdat het inflatiecijfer voor het vierde kwartaal pas volgende week bekend wordt. De berekening van de reële loonontwikkeling in het vierde kwartaal is daarom gebaseerd op de prijsontwikkeling in oktober en november.

Verder is bij het bepalen van de reële loonstijging anders dan voorheen gebruikgemaakt van de prijsontwikkeling die is berekend met de daadwerkelijk betaalde energieprijzen.

Op basis van deze gegevens was de reële loonontwikkeling in de eerste drie kwartalen van 2023 negatief. Dit betekent dat de lonen minder hard stegen dan de prijzen. Alleen in het vierde kwartaal is die reële loonstijging positief. De reële loonontwikkeling voor heel 2023 is negatief (-2,1 procent).

Cao-loonontwikkeling
JaarKwartaalOntwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)Reële cao-loonontwikkeling (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
20131e kwartaal1,4-1,6
20132e kwartaal1,2-1,6
20133e kwartaal1,0-1,8
20134e kwartaal0,9-0,7
20141e kwartaal0,9-0,2
20142e kwartaal0,9-0,1
20143e kwartaal0,90,0
20144e kwartaal1,00,1
20151e kwartaal1,31,1
20152e kwartaal1,40,5
20153e kwartaal1,40,6
20154e kwartaal1,50,8
20161e kwartaal1,81,2
20162e kwartaal1,81,8
20163e kwartaal2,02,0
20164e kwartaal1,81,1
20171e kwartaal1,3-0,2
20172e kwartaal1,30,0
20173e kwartaal1,40,0
20174e kwartaal1,50,1
20181e kwartaal1,80,6
20182e kwartaal1,80,3
20183e kwartaal2,10,1
20184e kwartaal2,20,2
20191e kwartaal2,3-0,2
20192e kwartaal2,6-0,1
20193e kwartaal2,70,0
20194e kwartaal2,80,1
20201e kwartaal3,01,4
20202e kwartaal2,81,4
20203e kwartaal3,01,7
20204e kwartaal2,81,7
20211e kwartaal2,20,5
20212e kwartaal2,20,4
20213e kwartaal1,90,2
20214e kwartaal1,9-1,2
20221e kwartaal2,7-0,9
20222e kwartaal3,0-2,6
20223e kwartaal3,5-3,5
20224e kwartaal3,7-6,1
2023*1e kwartaal5,5-5,2
2023*2e kwartaal5,7-3,4
2023*3e kwartaal6,3-1,4
2023*4e kwartaal6,92,9
*voorlopige cijfers

Grootste stijging bij sector overheid

In 2023 stegen de lonen het meest bij de sector overheid, namelijk met 7,0 procent. Bij de particuliere bedrijven en de gesubsidieerde instellingen namen de lonen toe met respectievelijk 5,9 en 5,5 procent. In 2022 stegen de lonen bij de overheid ook het meest (4,1 procent). Toen kwam dit voornamelijk door de loonstijging in het onderwijs. In 2023 droegen meerdere cao’s bij aan de stijging, onder andere die van gemeenten, Rijk, waterschappen en onderwijs.

Ontwikkeling cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen
 2022 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2023* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Totaal3,26,1
Overheid4,17,0
Particuliere bedrijven2,95,9
Gesubsidieerde instellingen3,35,5
*voorlopige cijfers

Cao-loonstijging in het vervoer het grootst

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in 2023 met 8,4 procent het meest in vervoer en opslag. Dit kwam vooral door de loonstijging in het beroepsgoederenvervoer; ook enkele cao’s in de luchtvaart, de havens en de pakketbezorging droegen bij aan dit resultaat.

Ook in de bedrijfstak overige dienstverlening (met onder andere kappers, uitvaartondernemingen en vakbonden) namen de cao-lonen harder toe dan in de meeste andere bedrijfstakken. In de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed (woningcorporaties) was de loonstijging met 2,5 procent het kleinst.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak
Bedrijfstakken2023* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2022 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Vervoer en opslag8,44,3
Overige dienstverlening7,52,8
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
7,03,1
Handel6,93,3
Waterbedrijven
en afvalbeheer
6,82,4
Onderwijs6,75,1
Verhuur en overige
zakelijke diensten
6,52,8
Energievoorziening6,12,0
Totaal6,13,2
Industrie5,82,9
Specialistische
zakelijke diensten
5,82,7
Landbouw, bosbouw
en visserij
5,62,5
Informatie en
communicatie
5,42,6
Gezondheids-
en welzijnszorg
5,33,6
Financiële
dienstverlening
5,02,5
Horeca4,82,6
Bouwnijverheid4,52,7
Cultuur, sport
en recreatie
4,52,5
Verhuur en handel
van onroerend goed
2,53,0
*voorlopige cijfers

De voorlopige cijfers over 2023 zijn gebaseerd op 99 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Drie kwart van de werknemers valt onder een cao.

In december 2023 is het CBS begonnen met een nieuwe reeks cao-lonen, met als basisjaar 2020. Meer informatie daarover is te lezen in het artikel CBS vernieuwt statistiek cao-lonen; basisjaar verschuift van 2010 naar 2020.