Cao-lonen in derde kwartaal 1,3 procent hoger

In het derde kwartaal van 2011 lagen de cao-lonen 1,3 procent hoger dan in dezelfde periode van 2010. Een kwartaal eerder was de loonstijging 1,1 procent. De inflatie kwam uit op gemiddeld 2,6 procent. Hiermee is de cao-loonstijging voor het vijfde kwartaal op rij lager dan de inflatie.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Lonen in het onderwijs lager

Het onderwijs was de enige bedrijfstak waar in het derde kwartaal van 2011 sprake was van een loondaling. De cao-lonen waren 0,2 procent lager dan een jaar eerder. Dit komt vooral doordat er vorig jaar in de cao van de universiteiten een éénmalige beloning is afgesproken en dit jaar niet. Daarnaast zijn er bij de cao’s die de afgelopen periode in deze bedrijfstak zijn afgesloten nagenoeg geen loonsverhogingen gegeven.

De looptijd bij meer dan de helft van de cao’s in deze bedrijfstak is afgelopen. Dit komt doordat er nog geen akkoord bereikt is tussen de werkgevers en bonden.

Hoogste loonstijging bij de bedrijfstak vervoer en communicatie

Met 2 procent noteerde de bedrijfstak vervoer en communicatie de hoogste loonstijging in het derde kwartaal van 2011. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2010. In deze bedrijfstak stijgen bij een aantal cao’s de lonen in 2011 met meer dan 2,5 procent.

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Cao-loonstijging naar bedrijfstak

Contractuele loonkosten 1,8 procent hoger

In het derde kwartaal van 2011 waren de contractuele loonkosten 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is 0,2 procentpunt groter dan die in het tweede kwartaal en is toe te schrijven aan de hogere lonen. Voor de cao-sector particuliere bedrijven en gesubsidieerde sector was de toename van de loonkosten in het derde kwartaal respectievelijk 2,0 en 1,6 procent.

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Contractuele loonkostenstijging naar cao-sector

Looptijd van meeste overheidcao’s verstreken

Bij de sector overheid zijn voor het derde kwartaal nog geen uitkomsten beschikbaar. Dat komt doordat de looptijd van de meeste cao’s in deze sector verstreken is en de onderhandelingen tussen de werkgevers en de bonden nog niet zijn afgerond. De overheidswerkgevers houden vast aan de nullijn, terwijl de bonden minimaal koopkrachtbehoud eisen.

Aan het eind van het derde kwartaal 2011 waren de loonontwikkelingen voor drie kwart van de cao’s voor het lopende jaar bekend. Er zijn grote verschillen per sector. Bij de sector overheid zijn pas voor bijna 44 procent van de cao’s de loonontwikkelingen voor het lopende jaar bekend.
Voor de sector particuliere bedrijven geldt dat er al 82 procent van de cao’s is afgesloten. Op basis hiervan komt de cao-loonstijging in deze sector uit op 1,3 procent.

Monique Hartog

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)