Cao-lonen stijgen in 2008 met 3,3 procent

De cao-lonen zijn in 2008 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is fors hoger dan in 2007, toen de stijging 2,1 procent bedroeg. De cao-loonstijging komt hiermee weer op hetzelfde niveau als in de tweede helft van 2002.

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten per kwartaal

Cao-loonstijging in 2008 boven inflatie

In 2008 lag de cao-loonstijging 0,8 procentpunt boven de inflatie, die in 2008 uitkwam op 2,5 procent. Dat is twee keer zoveel als in 2007, toen het verschil 0,4 procentpunt was. Een positief verschil tussen de cao-loonstijging en de inflatie hoeft niet te betekenen dat werknemers er reëel even zoveel in koopkracht op vooruit zijn gegaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen en de loonheffing. Hierbij speelde in 2008 voor de werknemer vooral de verhoging van de basispremie in de zorg een rol. In de laatste tien jaar lag de stijging van de cao-lonen gemiddeld 0,4 procentpunt boven de inflatie.

Ontwikkeling cao-lonen en inflatie

Ontwikkeling cao-lonen en inflatie

Overheid op weg naar dertiende maand

Bij de cao-sector overheid stegen de lonen met 3,3 procent. De uurlonen exclusief bijzondere beloningen in de sector overheid stegen met 2,1 procent, beduidend minder dan bij de overige sectoren. De bijzondere beloningen stegen daarentegen flink bij de overheid. Dit komt doordat vanaf 2007 in een aantal overheidscao’s afspraken zijn gemaakt over de eindejaarsuitkeringen. In een paar jaar tijd worden deze eindejaarsuitkeringen geleidelijk verhoogd zodat uiteindelijk sprake is van een volledige dertiende maand. Bij de twee andere sectoren speelt de verhoging van de bijzondere beloningen een kleinere rol.

Cao-loonstijging naar cao-sector, 2008

Cao-loonstijging naar cao-sector, 2008

Lonen meest gestegen in cultuur en overige dienstverlening

In 2008 stegen de cao-lonen het meest in de bedrijfstak cultuur en overige dienstverlening (4,2 procent). De horeca had van alle bedrijfstakken de laagste stijging (2,3 procent).

Contractuele loonkosten met 3,9 procent gestegen

In 2008 namen de contractuele loonkosten met 3,9 procent toe. De loonkosten zijn daarmee harder gestegen dan de cao-lonen. Dit is vooral toe te schrijven aan de verhoging van de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage in de ziektekosten.

Monique Hartog

Bron: StatLine, Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2000=100)