In derde kwartaal grootste cao-loonstijging in 10 jaar

Hand haalt geld uit portemonnee
© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,6 procent gestegen. Dit is de grootste loonstijging in tien jaar. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de stijging 3,0 procent. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Hoe de ontwikkeling van de cao-lonen in het derde kwartaal zich verhoudt tot de stijging van de consumentenprijzen is nog niet bekend. In de eerste twee kwartalen van 2019 lag de stijging van de consumentenprijzen hoger dan die van de cao-lonen. De ontwikkeling van de consumentenprijzen in het derde kwartaal wordt dinsdag 8 oktober bekend. In de eerste twee maanden van dat kwartaal was de stijging van de consumentenprijzen gemiddeld 2,7 procent.

Ontwikkeling cao-lonen en consumentenprijzen
JaarKwartalenCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (%)Consumentenprijzen (%)
20111e kwartaal0,92,0
20112e kwartaal1,02,2
20113e kwartaal1,22,6
20114e kwartaal1,32,5
20121e kwartaal1,32,5
20122e kwartaal1,42,2
20123e kwartaal1,52,3
20124e kwartaal1,52,8
20131e kwartaal1,43,0
20132e kwartaal1,22,8
20133e kwartaal1,02,8
20134e kwartaal0,91,6
20141e kwartaal0,91,1
20142e kwartaal0,91,0
20143e kwartaal0,90,9
20144e kwartaal1,00,9
20151e kwartaal1,30,2
20152e kwartaal1,40,9
20153e kwartaal1,40,8
20154e kwartaal1,50,7
20161e kwartaal1,80,6
20162e kwartaal1,80,0
20163e kwartaal2,00,0
20164e kwartaal1,80,7
20171e kwartaal1,31,5
20172e kwartaal1,31,3
20173e kwartaal1,41,4
20174e kwartaal1,51,4
20181e kwartaal1,81,2
20182e kwartaal1,81,5
20183e kwartaal2,12,0
20184e kwartaal2,22,0
2019*1e kwartaal2,22,5
2019*2e kwartaal2,32,7
2019*3e kwartaal2,62,7
*Stijging van de consumentenprijzen in het derde kwartaal is het gemiddelde over juli en augustus

Kleinste loonstijging bij de gesubsidieerde instellingen

De lonen stegen in het derde kwartaal het minst in de sector gesubsidieerde instellingen, namelijk met 2,1 procent. In de sectoren particuliere bedrijven en overheid namen de lonen toe met 2,7 procent.

In de sector gesubsidieerde instellingen is voor het merendeel van de cao’s over heel 2019 (waaronder de cao’s ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) en gehandicaptenzorg) nog geen definitief akkoord gesloten. In het derde kwartaal staat in deze sector het percentage afgesloten cao’s op 41 procent.

In het derde kwartaal van 2018 was de stijging van de cao-lonen in deze sector ook het laagst van de drie sectoren en ook over het hele vorige jaar bleef de ontwikkeling achter bij de overige twee sectoren.

Ontwikkeling cao-lonen1)
Sectoren3e kwartaal 2018 (%)3e kwartaal 2019 (%)
Totaal2,12,6
Particuliere bedrijven2,02,7
Gesubsidieerde instellingen1,52,1
Overheid2,82,7
1)Cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen

Grootste stijging in de bouwnijverheid

Op het niveau van bedrijfstakken zijn de lonen in het derde kwartaal het meest toegenomen in de bouwnijverheid (4,0 procent). Dit komt voornamelijk door de loonontwikkeling in de cao bouw. In de energievoorziening stijgen de lonen het minst (1,4 procent).

Ontwikkeling cao-lonen1), 3e kwartaal 2019
BedrijfstakkenCao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen (%)
Bouwnijverheid4,0
Horeca3,7
Verhuur en handel van onroerend goed3,5
Landbouw, bosbouw en visserij3,0
Industrie2,9
Waterbedrijven en afvalbeheer2,9
Informatie en communicatie2,9
Handel2,8
Verhuur en overige zakelijke diensten2,7
Openbaar bestuur en overheidsdiensten2,7
Totaal2,6
Vervoer en opslag2,5
Onderwijs2,4
Specialistische zakelijke diensten2,3
Cultuur, sport en recreatie2,3
Gezondheids- en welzijnszorg2,2
Overige dienstverlening2,1
Financiële dienstverlening1,7
Energievoorziening1,4
1)Cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen

De uitkomsten in dit artikel hebben betrekking op cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, tenzij anders staat vermeld. De uitkomsten over 2019 zijn voorlopig.

Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2019 is gebaseerd op 72 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd.