Zoekresultaten

83 resultaten voor keyword:welzijnszorg
83 resultaten voor keyword:welzijnszorg

Pagina 3 van 4

Datawarehouse Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn vernieuwd

Het CBS kreeg in 2018 het verzoek om het datawarehouse van AZW te moderniseren én een aantal gerichte enquêtes uit te zetten

Artikelen

Working paper zorgrekeningen 1998-2004

Deze publicatie geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van de zorg. Cijfers worden gepresenteerd over de uitgaven aan en de financiering van de gezondheids- en de welzijnszorg....

Artikelen

Arbeidsmarktstructuur in 2005: Uitkomsten en toelichting

Deze tabellenset geeft een overzicht van de structuur van de arbeidsmarkt in december 2005. De banen van werknemers worden uitgesplitst naar het opleidingsniveau en de beroepsgroep van werknemers en...

Artikelen

Krimp commerciële dienstverlening houdt aan

De toegevoegde waarde van de commerciële dienstverlening is in het tweede kwartaal van 2013 gekrompen met 2,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal was er ook sprake van...

Artikelen

Uitgaven aan zorg groeien minder snel

In 2010 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 87,6 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2009.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 36

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

Cijfers

Recessie van invloed op bijzondere beloningen in 2009

In 2009 was het gemiddelde jaarloon van werknemers 2,5 procent hoger dan in 2008.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder

In 2008 bedroeg de gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking 40,3 jaar. Dat was in 2001 met 38,3 jaar nog twee jaar lager.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 32

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale zekerheid, Prijzen.

Artikelen

Laagste loonstijging sinds 2005

De cao-lonen waren in het tweede kwartaal van 2010 gemiddeld 1,2 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de laagste stijging sinds 2005.

Artikelen

Uitgaven aan zorg stijgen met 6,2 procent

In 2008 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 79 miljard euro, 6,2 procent meer dan in 2007.

Artikelen

Iets minder openstaande vacatures

Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 97 duizend vacatures open. Dat zijn er 5 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Nederlandse economie weer gekrompen

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2011 met 0,6 procent gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook vergeleken met het derde kwartaal van 2011 kromp de...

Artikelen

Trends in arbeidsomstandigheden, 2004

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Artikelen

Meer banen in vierde kwartaal 2005

In het vierde kwartaal van 2005 waren er iets meer banen dan in het derde kwartaal. Voor seizoenseffecten gecorrigeerd nam het aantal banen van werknemers met 9 duizend toe.

Artikelen

Uitgaven aan zorg met 3,7 procent gestegen

In 2012 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 92,7 miljard euro. Dit is 3,7 procent meer dan in 2011.

Artikelen

Banengroei blijft hoog, maar zwakt iets af

In het vierde kwartaal van 2007 waren er ruim 7,8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn er 170 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Zorguitgaven stijgen steeds minder

In 2005 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 61,5 miljard euro. Dat is 2,8 procent meer dan in 2004.

Artikelen

Productiviteit in de gezondheids- en welzijnszorg: Handle with care

Het CBS publiceert (arbeids-)productiviteitscijfers op basis van een aantal verschillende definities. Verschillende definities kunnen tot verschillende uitkomsten en conclusies leiden. Dit rapport...

Artikelen

Banenverlies lager

In het vierde kwartaal van 2004 waren er 92 duizend banen van werknemers minder dan in het vierde kwartaal van 2003. Daarmee ligt het banenverlies voor het eerst sinds een jaar weer beneden de...

Artikelen

Aantal banen daalt verder

Het aantal banen van werknemers liep in het eerste kwartaal van 2014 verder terug. Er waren 32 duizend banen minder dan in het vierde kwartaal van 2013. Na een lichte krimp van 4 duizend in het...

Artikelen