Uitgaven aan zorg stijgen met 4,4 procent

In 2006 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 65,7 miljard euro. Dat is 4,4 procent meer dan in 2005. Al drie jaar ligt de stijging van de zorguitgaven tussen de 4 en 5 procent. In de periode 1998-2003 bedroeg de toename gemiddeld 9 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In 2006 namen de loonkosten van de zorginstellingen toe. Ook de tarieven van de vrije beroepsbeoefenaren stegen. Vooral de tarieven van fysiotherapeuten lagen fors hoger. Daarnaast heeft ook een nieuw financieringssysteem bij huisartsen tot hogere kosten geleid. 

Uitgaven aan ziekenhuizen stijgen licht

Binnen de zorg vormen de ziekenhuizen en specialistenpraktijken (medisch-specialistische zorg) verreweg de grootste kostenpost. Aan deze zorg is vorig jaar 1,7 procent meer uitgegeven dan in 2005. Dit is echter niet de feitelijke ontwikkeling van de verleende zorg. In werkelijkheid zullen de uitgaven aan ziekenhuizen met ongeveer 6 procent gestegen zijn.

De vertekening heeft te maken met de introductie van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) in 2005. Deze systematiek heeft geresulteerd in een aanzienlijke overfinanciering van de ziekenhuiszorg in 2005. Deze overfinanciering is verrekend met de zorguitgaven in 2006. De overfinanciering in 2005 heeft de uitgaven aan ziekenhuizen dat jaar opwaarts beïnvloed, terwijl diezelfde overfinanciering op de uitgaven in 2006 een drukkend effect had.  

Sterke stijging uitgaven aan huisartsen en fysiotherapeuten

De uitgaven aan huisartsenpraktijken zijn in 2006 met bijna 17 procent gestegen. Dit is vooral toe te schrijven aan het nieuwe financieringssysteem (een combinatie van inschrijf- en consulttarieven) door de komst van de basisverzekering. Per verzekerde blijken meer diensten (zogenaamde consulteenheden) te zijn gedeclareerd dan vooraf was ingeschat.

Ook de uitgaven aan fysiotherapeutenpraktijken stegen met 14 procent aanzienlijk. Dit komt volgens verzekeraars en fysiotherapeuten door een inhaalslag naar marktconforme tarieven. 

Steeds duurdere geneesmiddelen

De uitgaven aan geneesmiddelen zijn in 2006 met 4,5 procent toegenomen. In 2005 was de toename 4,4 procent. Niet alleen het aantal voorschriften is in 2006 sterk gegroeid, maar ook worden goedkopere geneesmiddelen steeds meer vervangen door kwalitatief betere, maar duurdere geneesmiddelen. 

Uitgaven aan welzijnszorg nemen met bijna 5 procent toe

In 2006 is aan welzijnszorg bijna 5 procent meer uitgegeven. Deze stijging is gelijkmatig verdeeld over de verschillende verstrekkers van welzijnszorg. De uitgaven aan ouderenzorg, gehandicaptenzorg, kinderopvang en andere verstrekkers zijn met 4 à 5 procent gestegen.

Minder verzekerden met eigen risico 

De nieuwe Zorgverzekeringswet van 2006 heeft geleid tot aanzienlijke wijzigingen in de financiering van de zorg. De particuliere zorgverzekeringen, met uitzondering van de aanvullende zorgverzekeringen, zijn ondergebracht in de nieuwe basisverzekering. Aanzienlijk minder verzekerden dan voorheen kozen voor polissen met een eigen risico. Hierdoor zijn de eigen betalingen gedaald.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.