Krapte arbeidsmarkt blijft toenemen

In eind 2000 waren er, over heel Nederland gerekend, op elke duizend banen 34 vacatures. De computerbranche en de zakelijke dienstverlening lagen daar flink boven met respectievelijk 77 en 62 vacatures per duizend banen.

De gezondheids- en welzijnszorg bevindt zich aan de andere kant van het spectrum. Per duizend banen zijn hier slechts 22 vacatures.

Vacatures per 1000 banen in particuliere bedrijven

0747g1.gif (6769 bytes)

Ook al blijft de krapte op de arbeidsmarkt in de computerbranche het grootst, tussen eind 1999 en eind 2000 is hij wel verminderd. Ook bij de vervoers- en telecommunicatiebedrijven en in de horeca nam de krapte af. Bij financiële instellingen, bedrijven in de zakelijke dienstverlening en in de bouw is de krapte daarentegen sterk toegenomen.

Hans Langenberg