Minder arbeidsgehandicapten aan het werk

In 2004 werd 16 procent van de 15-64-jarigen door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd in het krijgen of uitvoeren van betaald werk. Dat zijn bijna 1,8 miljoen arbeidsgehandicapten. Hun aandeel in de bevolking is even hoog als in 2003. De groei van het aantal arbeidsgehandicapten in 2004 was namelijk even groot als de bevolkingsgroei. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Arbeidsdeelname loopt terug

Ruim 42 procent van de arbeidsgehandicapten had in 2004 een baan van twaalf uur of meer en behoorde daarmee tot de werkzame beroepsbevolking. De arbeidsdeelname loopt sinds 2002 elk jaar iets terug. In 2002 had nog 45 procent van de arbeidsgehandicapten werk. Zowel van mannen als van vrouwen is de arbeidsdeelname afgenomen. De arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten is lager dan die van de totale bevolking.

Relatief veel arbeidsgehandicapten in de zorg

In vergelijking met de totale werkzame beroepsbevolking hebben arbeidsgehandicapten vaker een baan in de zorg. Van de arbeidsgehandicapten werkte 18 procent in de gezondheids- en welzijnszorg. Bij de totale werkzame beroepsbevolking lag dit percentage op 16 procent.

Rug- en nekklachten meest voorkomende belemmering

Ruim de helft van de arbeidsgehandicapten wordt door rug- en nekklachten belemmerd in het uitvoeren of krijgen van werk. Rug- en nekklachten zijn nog steeds de meest voorkomende klachten. Dit geldt zowel voor vrouwen als voor mannen.

Arbeidsgehandicapte vrouwen hebben veel vaker dan mannen klachten over armen, migraine of ernstige hoofdpijn. Hart- en vaatziekten en gehoorproblemen kwamen vaker voor bij mannen. Belemmeringen door psychische klachten werden even vaak door mannen en als vrouwen gemeld.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.