Meer banen in vierde kwartaal 2005

In het vierde kwartaal van 2005 waren er iets meer banen dan in het derde kwartaal. Voor seizoenseffecten gecorrigeerd nam het aantal banen van werknemers met 9 duizend toe. Daarmee zet het lichte herstel van de werkgelegenheid in de loop van 2005 door. Voor het eerst in tweeënhalf jaar zijn er nu meer banen dan een jaar eerder.

De loonkosten per arbeidsjaar kwamen in het vierde kwartaal 2,3 procent hoger uit dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Banengroei zet door

In het vierde kwartaal van 2005 waren er 9 duizend banen meer dan een kwartaal eerder. Het is daarmee het derde kwartaal op rij met een lichte groei van het aantal banen. Hieraan vooraf gingen twee jaren van banenverlies. In de loop van 2003 gingen er gemiddeld 40 duizend banen per kwartaal verloren. Daarna liep de daling terug tot 11 duizend in het eerste kwartaal van 2005. Seizoeninvloeden kunnen een sterk effect hebben op de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Voor een goed beeld van de korte-termijn-ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van seizoengecorrigeerde kwartaalcijfers.

Meer werk bij zakelijke dienstverleners en in de zorg

De banengroei in het vierde kwartaal is te danken aan de zakelijke dienstverlening en de zorg. In de andere bedrijfstakken is sprake van een kleine krimp of stabilisatie.

De groei in de zakelijke dienstverlening is voor het grootste deel het gevolg van meer uitzendwerk, maar ook in branches als de computerservicebureaus, reclamebureaus en economische dienstverlening gaat het beter met de werkgelegenheid. In de collectieve sector komt de groei geheel voor rekening van de gezondheids- en welzijnszorg. In het onderwijs is de werkgelegenheid vrijwel stabiel, bij het openbaar bestuur verdwijnen gestaag banen.

Nu ook meer banen dan een jaar geleden

In vergelijking met een jaar geleden waren er in het vierde kwartaal van 2005 11 duizend banen meer. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2003 zijn er nu ook in de jaar-op-jaarvergelijking meer banen. Ook in dit geval zit de groei van het aantal banen in de zakelijke dienstverlening en de zorg, met respectievelijk 49 en 25 duizend banen meer. In de industrie en het openbaar bestuur gingen de meeste banen verloren: 20 respectievelijk 11 duizend.

Er waren 32 duizend meer vrouwen aan het werk, maar 21 duizend mannen minder. Wel vlakt de daling van het aantal werkende mannen snel af.

Loonkosten stijgen 2,3 procent

De loonkosten per arbeidsjaar waren in het vierde kwartaal 2,3 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2004. Het jaarcijfer 2005 is eveneens 2,3 procent hoger dan dat van 2004. Daarmee is de stijging van de loonkosten de laagste sinds 1997. De stijging in het vierde kwartaal is hoger dan de CAO-loonstijging van 1,0 procent. Het verschil bestaat uit incidentele loonstijging en hogere werkgeverspremies.

Opmerkelijk is dat de CAO-loonstijging iets is opgelopen na het laagste punt van 0,5 procent in het tweede kwartaal van 2005. De loonkostenstijging in het vierde kwartaal van 2005 loopt niet sterk uiteen tussen de bedrijfstakken. Het hoogst was de loonkostenstijging in de industrie met 3,0 procent, het laagst in het onderwijs met slechts 1,7 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.