Forse stijging aantal vacatures

Het aantal openstaande vacatures is in het derde kwartaal van 2005 met 37 duizend gestegen. Eind september 2005 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 174 duizend vacatures open. In twee jaar tijd is het aantal vacatures bijna verdubbeld. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Groei zet stevig door

In het derde kwartaal van 2003 lag het aantal vacatures met 92 duizend op een dieptepunt. Daarna zette een stijging in. In twee jaar tijd is het aantal vacatures bijna verdubbeld. De laatste vier kwartalen nam het aantal vacatures toe met 48 duizend. Een zo sterke groei werd voor het laatst in 1999 waargenomen.

Grootste stijging in commerciële dienstverlening

In het derde kwartaal van 2005 nam het aantal vacatures in alle sectoren van de economie toe. De grootste stijging deed zich voor in de commerciële dienstverlening. Deze sector telde eind september 105 duizend vacatures, 25 duizend meer dan een kwartaal eerder. De groei deed zich vooral voor bij de handel en de zakelijke dienstverlening.

Sterke toename aantal ontstane vacatures

Voor het zesde kwartaal op rij is de dynamiek op de arbeidsmarkt groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de toename van ontstane en vervulde vacatures. Vooral het aantal ontstane vacatures is sterk toegenomen. In het derde kwartaal van 2005 zijn 228 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 60 duizend meer dan een jaar eerder. Er werden 229 duizend vacatures vervuld, 34 duizend meer dan een jaar eerder. De cijfers over ontstane en vervulde vacatures zijn niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd.

Vacaturegraad weer hoger

Ook de vacaturegraad was voor het zesde kwartaal op rij hoger dan een jaar eerder. De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen. Het is een maat voor de krapte op de arbeidsmarkt. Eind september 2005 waren er 22 vacatures per duizend banen. Dit zijn er 6 meer dan een jaar eerder. In 2000 was de arbeidsmarkt krap en lag de vacaturegraad op 32.
Bij het dieptepunt in 2003 was er sprake van een erg ruime arbeidsmarkt. De vacaturegraad stond toen op 12.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.