Aantal vacatures blijft hoog

Het aantal openstaande vacatures is in het vierde kwartaal van 2005 op een hoog niveau gebleven. Eind 2005 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 169 duizend vacatures open. Dit zijn er iets minder dan een kwartaal eerder. In ruim twee jaar tijd is het aantal vacatures bijna verdubbeld. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Groei zet niet door

In het derde kwartaal van 2005 steeg het aantal vacatures met 37 duizend. Met de lichte daling van 5 duizend in het vierde kwartaal heeft de groei niet doorgezet. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de ontwikkeling van het aantal vacatures een omslagpunt heeft bereikt. Ook in het tweede kwartaal van 2005 volgde een lichte daling op een forse stijging. Het aantal vacatures was in het vierde kwartaal van 2005 nog altijd bijna twee keer zo groot als bij het dieptepunt in 2003, toen het aantal 92 duizend bedroeg.

Alleen stijging in de niet-commerciële dienstverlening

De niet-commerciële dienstverlening was de enige bedrijfstak waarin het aantal vacatures toenam.Eind 2005 telde deze bedrijfstak 39 duizend vacatures, 3 duizend meer dan een kwartaal eerder. De grootste daling deed zich voor in de commerciële dienstverlening. Daar daalde het aantal vacatures met 7 duizend tot 98 duizend.

Hogere vacaturegraad

Ten opzichte van een jaar eerder waren er meer openstaande vacatures. Hierdoor was de vacaturegraad voor het zevende kwartaal op rij hoger dan een jaar eerder. De vacaturegraad is het aantal openstaande vacatures per duizend banen en daarmee een maat voor de krapte op de arbeidsmarkt. Eind 2005 waren er 23 vacatures per duizend banen. Dit zijn er 5 meer dan een jaar eerder. Met een vacaturegraad van 23 kan de arbeidsmarkt ruim noch krap worden genoemd. De krapte was het hoogst in de zakelijke dienstverlening. Daar stonden 35 vacatures open per duizend banen.

Meer ontstane en vervulde vacatures

Voor het zevende kwartaal op rij is de dynamiek op de arbeidsmarkt groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de toename van ontstane en vervulde vacatures. In het vierde kwartaal van 2005 zijn 212 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 36 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures was 43 duizend hoger dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.