Bijna kwart van volwassenen krijgt griepprik

Rond de 3 miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder zullen in oktober of november weer de jaarlijkse griepprik krijgen. Onder hen zijn ruim 2,4 miljoen personen die behoren tot een risicogroep.

Vaccinatiegraad constant in risicogroep

In de winter van 2005/’06 heeft ruim 22 procent van de bevolking van 16 jaar en ouder een griepprik gehaald. De vaccinatiegraad is daarmee 2,5 keer zo hoog als in de winter van 1992/’93 toen voor het eerst een vaccinatiecampagne werd gehouden.
De vaccinatiegraad in de risicogroep ligt de laatste jaren rond de 70 procent. Tot de risicogroep behoren alle mensen met hart-, vaat-, long- en nieraandoeningen, diabetespatiënten en, in het algemeen, mensen met een verlaagde afweer door ziekte of medische behandeling. Sinds 1996 horen ook alle 65-plussers tot de risicogroep. De hogere vaccinatiegraad van de laatste jaren is toe te schrijven aan een toename van het aantal vaccinaties in de niet-risicogroep.

Gevaccineerden van 16 jaar en ouder

Huisarts speelt hoofdrol in de griepcampagne

Steeds meer mensen halen de griepprik op uitnodiging van de huisarts. In de winter van 2005/’06 was 85 procent van de griepvaccinaties op advies van de huisarts. Tien jaar eerder was dat nog 65 procent. Van de mensen die tot de risicogroep behoren en die zich laten vaccineren wordt tegenwoordig zelfs 90 procent via de huisarts geholpen.
De toename vanaf midden jaren negentig is het gevolg van de centrale en actieve rol van de huisarts in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie.

Initiatief voor de griepprik

Werknemers slechts mondjesmaat gevaccineerd

Ziekteverzuim als gevolg van griep kost de Nederlandse economie jaarlijks enkele honderden miljoenen euro. Toch is van de Nederlandse werknemers die niet tot een risicogroep behoren amper 4 procent gevaccineerd. Ruim een op de vijf werknemers die zich laten vaccineren, haalt de griepprik op voorstel van de werkgever.
De verschillen in vaccinatiegraad tussen de bedrijfstakken zijn gering. In de landbouw  is het aandeel gevaccineerden nog geen 2 procent, in de gezondheids- en welzijnszorg is het 6 procent.

Vaccinatiegraad van werknemers naar bedrijfstak, 2000/2005

Frans Frenken

Bron: StatLine: Vaccinatiegraad voor griep