Aantal vacatures licht gestegen

Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2006 licht gestegen. Eind december 2006 kwam het aantal openstaande vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, uit op 225 duizend. Dit zijn er 6 duizend meer dan eind september. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Groei lager dan in derde kwartaal

Het aantal vacatures stijgt al drie jaar. Na het dieptepunt van 92 duizend vacatures in het derde kwartaal van 2003 is het aantal vacatures in ruim drie jaar tijd tweeënhalf keer zo groot geworden. Gemiddeld steeg het aantal vacatures met 10 duizend per kwartaal. De stijging in het vierde kwartaal blijft daarbij achter. In het derde kwartaal was er nog een forse stijging van 30 duizend vacatures.

Stijging in de niet-commerciële dienstverlening

In het vierde kwartaal van 2006 is het aantal vacatures met name toegenomen in de niet-commerciële dienstverlening. Deze bedrijfstak, die onder andere het openbaar bestuur, cultuur en de gezondheidszorg omvat, telde eind december 50 duizend vacatures. Dit zijn er 4 duizend meer dan een kwartaal eerder. In de andere bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks. 

Dynamiek op de arbeidsmarkt blijft groot

De dynamiek op de arbeidsmarkt was in het vierde kwartaal van 2006 groter dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de toename van ontstane en vervulde vacatures. In het vierde kwartaal van 2006 zijn 246 duizend vacatures ontstaan. Dit zijn er 34 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op 238 duizend, 30 duizend meer dan een jaar eerder. 

Opnieuw hogere vacaturegraad

De vacaturegraad vertoont al bijna drie jaar een stijgende tendens. De vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen. Het is hiermee een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind december 2006 waren er 30 vacatures per duizend banen. Dit zijn er 7 meer dan een jaar eerder. In alle bedrijfstakken was de spanning groter dan een jaar eerder.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.