Zoekresultaten

256 resultaten voor keyword:veiligheid
256 resultaten voor keyword:veiligheid

Pagina 1 van 11

Statistisch Bulletin no. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Industrie en energie, Prijzen, Veiligheid en recht.

Artikelen

Veilig Thuis 1e halfjaar 2017

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2017

Publicaties

Beleidsinformatie Veilig Thuis: stand van zaken in 2017

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e en 2e halfjaar van 2017.

Publicaties

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2018

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 2e halfjaar van 2018.

Publicaties

Kwaliteitscheck adressenbestand personen met de Regeling Hoogopgeleiden, juni 2013

Het adressenbestand van personen die gebruik maken van de Regeling Hoogopgeleiden is vergeleken met de adressen in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De resultaten zijn op aanvraag...

Cijfers

City Deal Zicht op Ondermijning: 1e fase

Onderzoek naar ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Cijfers

Innovatief onderzoek naar slachtoffers van high impact crimes

In dit innovatieve onderzoek is een clusteranalyse toegepast op slachtoffers van high impact crimes in 2017.

Overig

Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019.

Publicaties

Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2019

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Cijfers

Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2018

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e halfjaar van 2018.

Publicaties

Meisjes vaker dan jongens last van online stalken of laster

Meisjes hebben vaker dan jongens te maken met online pesten, stalking of bedreiging. Bj homo- of biseksuele jongeren komt cyberpesten en dergelijke vaker voor dan bij heteroseksuele jongeren.

Artikelen

Een ruim voldoende voor veiligheid in de buurt

Nederlanders geven de veiligheid in hun buurt een rapportcijfer 7,2. Bijna een op de vijf mensen voelt zich wel eens onveilig in zijn eigen buurt.

Artikelen

Bulletin no. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Macro-economie, Prijzen, Veiligheid en recht.

Artikelen

Een op de drie jongeren voelt zich wel eens onveilig

In 2011 voelde bijna een derde van de jongeren zich wel eens onveilig. Dit is nagenoeg gelijk aan de drie jaren daarvoor. Jonge vrouwen voelden zich twee keer zo vaak onveilig als hun mannelijke...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Jonge vrouwen ervaren het vaakst respectloos gedrag

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren

Artikelen

Voorzichtig op internet door bezorgdheid over veiligheid

De helft van de bevolking maakt zich in 2015 zorgen over de veiligheid op internet

Artikelen

Aantal slachtoffers criminaliteit gelijk gebleven

In 2013 gaf één op de vijf inwoners van 15 jaar en ouder aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten).

Artikelen

90 procent is geld kwijt na oplichting bij online koop

Slachtoffers van fraude bij online aankopen krijgen 9 op de 10 keer geen financiële vergoeding. Ook zijn er vaak emotionele gevolgen van dit cyberdelict.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 35

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Handel en horeca, Prijzen, Veiligheid en recht

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 3

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Financiele en zakelijke diensten; macro-economie; veiligheid en recht.

Artikelen