Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2023

Over deze publicatie

In deze rapportage wordt informatie uit diverse bronnen en onderzoeken gecombineerd om een totaalbeeld te geven van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.