Meldingen van seksueel overschrijdend gedrag

Meldingen ‘seksueel misbruik’ bij Veilig Thuis; 2019-2022 en aanmeldingen van aanranding, verkrachting, incest en ontucht minderjarige bij Slachtofferhulp Nederland, 2017-2022.
Naar aanleiding van een vraag van de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld heeft het Verwey-Jonker Instituut het CBS verzocht om een tabellenset samen te stellen. Daarin staan de gegevens over het aantal maandelijkse meldingen met betrekking tot ‘seksueel misbruik’ en het totaal van de Veilig Thuis organisaties. Alsmede ook het aantal maandelijkse aanmeldingen in de categorie ‘zeden’ en het totaal van Slachtofferhulp Nederland.