Zoekresultaten

233 resultaten voor keyword:veiligheid
233 resultaten voor keyword:veiligheid

Pagina 3 van 10

Urban Data Center Eindhoven werpt vruchten af

De uitkomsten van de clusteranalyse helpen de gemeente Eindhoven gerichter beleid te maken voor de verschillende doelgroepen

Artikelen

Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2018

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e halfjaar van 2018.

Publicaties

Jonge vrouwen ervaren het vaakst respectloos gedrag

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren

Artikelen

Beleidsinformatie Veilig Thuis: stand van zaken in 2017

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e en 2e halfjaar van 2017.

Publicaties

Leefpatronen inwoners leveren schat aan informatie op

Hoe kunnen patronen in het stadsleven helpen bij het analyseren en oplossen van problemen in de stad, bijvoorbeeld op het gebied van (on)veiligheid of sociale cohesie

Artikelen

133 duizend veiligheidswerkers in 2016

Van alle werkzame personen in Nederland was in 2016 1,6 procent (133 duizend personen) werkzaam als veiligheidswerker

Artikelen

Inwoners van Bonaire voelen zich veiliger

Inwoners van Bonaire voelden zich in 2017 veiliger dan vier jaar eerder

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2017

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Veilig Thuis 1e halfjaar 2017

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2017

Publicaties

4 op de 10 Nederlanders achten kans op aanslag groot

Nederlanders achten kans op terreuraanslag groot

Artikelen

Ervaren terroristische dreiging in Nederland

Bezorgdheid, alertheid en mijdgedrag van volwassenen in verband met terroristische dreiging

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2016

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Publicaties

Trends in Nederland 2016

Trends in Nederland geeft de cijfers van 2015 over thema’s, zoals bevolking, economie, welvaart en de arbeidsmarkt.

Publicaties

Stedelingen geven leefbaarheid buurt lager cijfer

Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt...

Artikelen

Minder slachtoffers criminaliteit

In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage...

Artikelen

Veiligheidsmonitor 2015

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2015. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van...

Publicaties

Nederland steeds minder onveilig

Sinds 2005 vertonen belangrijke indicatoren van criminaliteit en veiligheid een dalende trend. De vier indicatoren leveren gezamenlijk een breed beeld van de lange termijnontwikkelingen. De dalende...

Artikelen

Monitor Jeugdcriminaliteit 2015

De Monitor jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde jeugdcriminaliteit, zoals uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, regio, delict,...

Publicaties

Jeugdcriminaliteit daalt

Onder 12 tot 23-jarigen daalde het aandeel dat verdachte of dader was van een misdrijf tussen 2007 en 2015 harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te...

Artikelen

Big Data en de vleugels van Icarus

CBS houdt zich al enige jaren bezig met onderzoek naar Big Data. Maar het is niet de enige die dat doet. Ook Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente...

Artikelen

Criminaliteit in Nederland, 2014

Hoe onveilig voelt de bevolking van Nederland zich? Hoe vaak werden mensen in 2014 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit en in hoeverre worden delicten gemeld aan de politie? Hoe ontwikkelt...

Artikelen

Een op de zes verdachten is 50-plus

In 2014 was 1 op de 6 geregistreerde verdachten 50-plusser, terwijl dit in 2007 nog 1 op de 8 was.

Artikelen
Artikelen

Lichte daling uitgaven veiligheidszorg in 2014

In 2014 is in Nederland voor ongeveer 13 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien. Gemiddeld werd er vorig...

Artikelen

Voorzichtig op internet door bezorgdheid over veiligheid

De helft van de bevolking maakt zich in 2015 zorgen over de veiligheid op internet

Artikelen