Auteur: Sabrina de Regt, Brenda Bos, Lucille Mattijssen, Renske Verweij

Profiel en sociale omgeving van ZVH-cliënten

Vervolgonderzoek naar cliënten uit regio Hollands-Midden

Over deze publicatie

Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH’en) zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, zorg- en justitiepartners. Zij hebben behoefte aan meer informatie informatie over de achtergrond en sociale omgeving van hun cliënten om zo gericht(er) beleid te kunnen ontwikkelen. In dit onderzoek wordt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kwetsbaarheid van cliënten van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden in kaart gebracht.