Verkenningsonderzoek structurele datalevering aan CBS

© Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH
Een verkennend onderzoek naar de juridische mogelijkheden voor uitvraag van de data, die de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (NR) nodig heeft voor haar incidentele en reguliere onderzoek, door het CBS bij de bronhouder. Doel hiervan is vast te stellen of het CBS data mag opvragen en beschikbaar kan stellen aan de NR in de Remote Acces-omgeving (RA) van het CBS.

Het CBS heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de praktische en juridische mogelijkheden om reguliere en nieuwe datastromen ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taak van de NR structureel onder te laten brengen bij het CBS, zodat de NR deze bronnen kan gebruiken voor incidenteel en regulier onderzoek, zoals de jaarlijkse monitors op 18 oktober (Europese dag tegen mensenhandel) en derde week november (nationale week tegen kindermishandeling). Het betreft een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om data door het CBS op te vragen bij bronhouders zonder tussenkomst van de NR. Het daadwerkelijk verzamelen van data en/of het maken van statistieken ten behoeve van onderzoek vormt geen onderdeel van dit verkennende onderzoek.

Het rapport is niet opvraagbaar in verband met privacybescherming van de gesprekken die met de NR zijn gevoerd voor dit onderzoek. De opdrachtgever voor dit verkennende onderzoek is de NR.