Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Saba, 2017/2018

Tabellen over de beoordeling van het functioneren van de politie en de overheid m.b.t. leefbaarheid en veiligheid, en over de verandering van criminaliteit in de buurt, naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Saba, 2017/2018.
Deze cijfers zijn op verzoek van de Manager van Public Safety & Legal Affairs van Saba uitgedraaid.