Zoekresultaten

257 resultaten voor keyword:veiligheid
257 resultaten voor keyword:veiligheid

Pagina 2 van 11

Artikelen

Brandweer komt steeds sneller in actie

In 2009 is de uitruktijd van de brandweer opnieuw verbeterd. Gemiddeld reden de brandweerwagens 5 minuten na binnenkomst van een brandmelding op de meldkamer weg uit de kazerne.

Artikelen

De veiligheid in de aandachtswijken onder de loep

Sociaal Bestek, juli/augustus 2011

Artikelen
Publicaties

Spoorloos Veroordeelden

Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Cijfers

Onveiligheid naar stedelijkheid en provincie, 2006

Deze tabellen bevatten informatie over het percentage ouders dat zijn kinderen bepaalde plekken verbiedt wegens onveiligheid, uitgesplitst naar stedelijkheid en provincie. In de tweede tabel zijn...

Cijfers
Artikelen

Jaarrapport 2012, Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2012 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

Publicaties

Preventie; persoonskenmerken 2012-2019

Vermijdingsgedrag; preventieve vooorzieningen in/rond woning alarminstallatie, veiligheidssloten, rolluiken

Cijfers

Jeugdcriminaliteit daalt

Onder 12 tot 23-jarigen daalde het aandeel dat verdachte of dader was van een misdrijf tussen 2007 en 2015 harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te...

Artikelen

Gevoelens van onveiligheid iets verminderd

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt was in 2011 iets lager dan een jaar eerder. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel...

Artikelen

Big Data en de vleugels van Icarus

CBS houdt zich al enige jaren bezig met onderzoek naar Big Data. Maar het is niet de enige die dat doet. Ook Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de Universiteit Twente...

Artikelen

Inbrekers vaker actief in duurdere buurten

Duurdere woningen en buurten zijn naar verhouding vaak doelwit van inbrekers. Daarnaast blijkt dat ze ook vaker toeslaan in verstedelijkte gebieden. In buurten waar inwoners in sociaal opzicht veel...

Artikelen

Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland

et aandeel Nederlanders dat zegt slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende, traditionele criminaliteit zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling, was in 2019 minder groot dan zeven jaar...

Artikelen

Zakkenrollerij aan de kust piekt in de zomer

Aan de kust komen met name lichtere vermogensmisdrijven in de zomermaanden vaker voor dan in de rest van het jaar.

Artikelen

Een op de zes verdachten is 50-plus

In 2014 was 1 op de 6 geregistreerde verdachten 50-plusser, terwijl dit in 2007 nog 1 op de 8 was.

Artikelen

Overdrachten Veilig Thuis naar type, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de overdrachten door Veilig Thuis in het 2e halfjaar 2019 uit naar het type organisatie waaraan is overgedragen.

Cijfers

Profielen verdachten en slachtoffers jaarwisselingen

Onderzoek naar de profielen van verdachten en slachtoffers tijdens de jaarwisselingen van 2014/2015 tot en met 2018/2019 naar type delict.

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 7

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Internationale handel, Macro-economie, Veiligheid en recht

Artikelen

Veiligheid naar MOSAIC groep en type

Experian heeft een segmentatiesysteem ontwikkeld dat huishoudens in Nederland verdeelt op basis van hun gezamenlijke socio-demografische en socio-economische kenmerken, gedragsgegevens en...

Artikelen

Aard van geweld casussen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.

Cijfers

Monitor Jeugdcriminaliteit 2015

De Monitor jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde jeugdcriminaliteit, zoals uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, regio, delict,...

Publicaties