Meer koeien, varkensstapel vrijwel stabiel

Op 1 december 2012  waren er in Nederland 3,98 miljoen runderen. Dit is twee procent meer dan een jaar eerder. Het aantal melk- en kalfkoeien steeg met bijna drie procent tot 1,54 miljoen dieren. Dit is het hoogste aantal in de laatste 5 jaar. Verder steeg ook het aantal vlees- en weiderunderen met grofweg twee procent.

Verschil aantal dieren, 1 december 2011 - 1 december 2012

2013-veestapel-dec-2012-g1

Varkensstapel stabiel

In december 2012 telde Nederland 12,1 miljoen varkens. Een jaar eerder waren dat er evenveel. Het aantal biggen bij de zeug steeg echter met 4 procent fors naar 1,87 miljoen dieren. Daarentegen daalde het aantal fokvarkens met 3 procent naar 1,09 miljoen dieren. Het aantal jonge varkens daalde ook: met 1 procent naar 4,96 miljoen dieren.

André Meurink

Bron:

StatLinetabel Rundveestapel

StatLinetabel Varkensstapel