Areaal maïs licht afgenomen

In 2011 is op 252 duizend hectare maïs verbouwd. Dit is 1,6 procent minder dan in 2010. Het areaal snijmaïs daalde met 1 procent tot 227 duizend hectare. Er werd 3 procent minder korrelmaïs verbouwd, 6 procent minder energiemaïs en 16 procent minder corn-cob-mix. Daarentegen nam het areaal suikermaïs met 15 procent toe. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2011.

Maïs vooral voedergewas

Bijna het gehele areaal maïs wordt verbouwd als veevoedergewas (99,1 procent). Snijmaïs is vooral ruwvoer voor de rundveestapel. Korrelmaïs is doorgaans kippenvoer en corn-cob-mix wordt voornamelijk aan varkens gevoerd. Energiemaïs (0,7 procent) wordt geteeld voor de productie van biogas in vergisters. Het gaat bij snijmaïs en energiemaïs om hetzelfde gewas, maar energiemaïs wordt later geoogst om een lager vochtgehalte te krijgen. Suikermaïs (0,2 procent) wordt geteeld voor menselijke consumptie.

Areaal snijmaïs

2011-mais-g1

Areaal snijmaïs licht gedaald

In de jaren 2006, 2007 en 2008 werd het areaal snijmaïs steeds groter. Van 2010 op 2011 is dit areaal met 2,4 duizend hectare gedaald (-1 procent). In het recordjaar 2008 nam het areaal snijmaïs 242 duizend hectare in beslag. In de meeste provincies nam het areaal snijmaïs van 2010 op 2011 af. De grootste afnames vonden plaats in de provincies Drenthe met 810 hectare (-4 procent), Noord-Holland met 680 hectare (-2 procent) en Friesland met 450 hectare (-2 procent). Limburg en Zeeland noteerden de grootste stijging met 910 hectare (+6 procent) respectievelijk 280 hectare (+6 procent).

Arealen maïs

2011-mais-g2

Alleen toename bij suikermaïs

Van 2010 op 2011 is het areaal korrelmaïs met 3 procent gedaald tot 17 duizend hectare. Het areaal corn-cob-mix daalde met 16 procent tot 6 duizend hectare. Daarentegen steeg het areaal suikermaïs met 15 procent naar 600 hectare. In 2008 werd energiemaïs voor het eerst als afzonderlijk gewas in de landbouwtelling opgenomen. Het areaal energiemaïs daalde van 2010 op 2011 met 6 procent naar 1800 hectare.

Wim de Rooij

Bron: StatLine