Goederenproducenten: Delfstoffenwinning levert belangrijkste bijdrage aan groei

De delfstoffenwinning leverde in het vierde kwartaal van 2007 van alle bedrijfstakken de grootste bijdrage aan de groei van de economie. Dankzij de sterke groei van de aardgasproductie viel ook de bijdrage van de goederenproducenten als geheel zeer positief uit. De industrie groeide in het vierde kwartaal minder hard dan eerder in het jaar, de bouw trok de positieve lijn van de voorgaande kwartalen door.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische groei 

Veel nieuwe kantoren, minder nieuwe woningen

De bouwnijverheid groeide ook in het vierde kwartaal van 2007 sterk, en sloot daarmee voor de derde achtereenvolgende maal een goed jaar af. Vooral de bouw van kantoorgebouwen nam flink toe. Dit ging voor een deel echter ten koste van de bouw van nieuwbouwwoningen. De groei van deze nieuwbouw nam in de loop van het jaar af, in het vierde kwartaal werd nog slechts 1 procent meer nieuwe woningen gebouwd dan een jaar eerder. In totaal werden er in 2007 wel bijna 8 duizend meer nieuwe woningen opgeleverd dan in 2006.

Groei industrie zwakt af

De industrie groeide in het vierde kwartaal van 2007 beduidend minder hard dan in de voorgaande kwartalen. Met name in de transportmiddelen- en de chemische basisindustrie lag de toegevoegde waarde nauwelijks hoger dan een jaar eerder. In de rubber- en kunststofindustrie sloeg de groei in het vierde kwartaal zelfs om in een krimp. De toegevoegde waarde van de machine-industrie lag voor het tweede achtereenvolgende kwartaal lager dan een jaar eerder.

Landbouw sluit jaar goed af

De landbouw sloot het jaar positief af. Vooral de productie van aardappelen, groente en fruit was in het vierde kwartaal een stuk hoger dan een jaar eerder. De sterk gestegen vraag naar graan, mede door de toename van het gebruik van biobrandstoffen, leidde in 2007 tot aanzienlijk hogere inkomens in de akkerbouw. Doordat veevoer veel duurder werd en de prijzen voor varkens afnamen zagen veehouders het inkomen daarentegen sterk dalen.

Meer informatie over de industrie vindt u in de Industriemonitor