Varkensstapel verder gestegen

2011 is het zevende jaar op rij met toename van het aantal varkens. Op 1 april 2011 werden 12,4 miljoen varkens gehouden op ongeveer 6500 bedrijven. Ten opzichte van een jaar eerder betekent dat 1 procent meer varkens en 7 procent minder bedrijven. Hiermee werden op een doorsnee bedrijf ruim 1,9 duizend varkens gehouden. Dit waren er in 2010 ruim 1,7 duizend. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van de Landbouwtelling 2011.

Varkensstapel

2011-avrkensstapel-2011
Vooral meer biggen

Het aantal biggen steeg met 3 procent naar 5,3 miljoen. Dit aantal is sinds 2001 niet zo hoog geweest. Het aantal gedekte zeugen was met ongeveer 750 duizend een procent lager dan in 2010. Het aantal vleesvarkens is nauwelijks veranderd. Net als op 1 april 2010 waren er 5,9 miljoen. Wel daalde het aantal bedrijven met vleesvarkens fors (- 8 procent).

André Meurink

Bron: StatLine