Nauwelijks minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2010 waren er 72 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat is ruim 1 procent minder dan een jaar eerder. Het is de kleinste afname van het aantal bedrijven in ruim 15 jaar. Het grootst was de daling in Zuid-Holland, het kleinst in Overijssel.

Beperkte afname door economische tegenwind

In 2010 nam het aantal land- en tuinbouwbedrijven af met minder dan duizend. Een dergelijke kleine afname is sinds 1993 niet meer voorgekomen. Ook afgezet tegen het feit dat er in de afgelopen periode relatief veel bedrijven failliet zijn gegaan is de afname beperkt. Tussen 1 april 2009 en 1 april 2010 is van 117 bedrijven (vooral tuinbouwbedrijven) het faillissement uitgesproken. Dat is ruim tweemaal zo veel als in het jaar daarvoor.

De beperkte afname van het aantal landbouwbedrijven komt onder meer doordat de boeren die willen stoppen het bedrijf moeilijk kunnen verkopen. Dit hangt mede samen met de financiële crisis en de tegenwind op de onroerendgoedmarkt.


Schaalvergroting melkveebedrijven stokt

In 2010 nam het aantal bedrijven met melkkoeien met bijna 500 af tot minder dan 20 duizend. Het aantal melkkoeien daalde met bijna 1 procent tot 1 477 duizend. Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf nam nog wel met 1,7 procent toe. Het is wel de kleinste schaalvergroting van de laatste 5 jaar. Flevoland tekende voor de grootste stijging van het aantal melkkoeien per bedrijf met een toename van ruim 4 procent.


Opnieuw meer varkens per bedrijf

Het aantal varkens steeg van 2009 tot 2010 zeer beperkt. De varkensstapel groeide met bijna 70 duizend naar 12,3 miljoen. Het was het zesde jaar op rij met groei. Ten opzichte van 2004 bedraagt de stijging 1,1 miljoen. In 2010 werden ruim 1,7 duizend varkens per bedrijf gehouden. Dit is ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. De schaalvergroting zet in 2010 dus flink door. De drie provincies met de meeste varkens per bedrijf zijn Limburg, Noord-Brabant en Drenthe.

Meer megabedrijven

Het aantal bedrijven met 5 duizend varkens of meer steeg van 113 in 2009 tot 133 in 2010. In Noord-Brabant komen de meeste grote varkensbedrijven voor. Dat aantal steeg van 58 in 2009 tot 74 in 2010. Ook in Gelderland kwamen er 5 megabedrijven bij en kwam het totaal op 14.


Renzo Ghianni en Cor Pierik

Bron: StatLine