Meer runderen geslacht en minder varkens

In de eerste twee maanden van 2009 zijn er bijna vijf procent meer runderen geslacht dan in diezelfde periode een jaar eerder. Daarentegen verminderde het aantal varkensslachtingen met 15 procent.

In februari 2009 verwerkten de slachterijen 152.400 runderen, tegen 143.300 in februari 2008. Dat is een toename met ruim 6 procent. Het aantal slachtingen van varkens lag februari met ruim 1 miljoen zelfs 20 procent lager dan in diezelfde maand een jaar eerder.

In de eerste twee maanden van 2009 werden er ook minder schapen (-8,5 procent) en geiten (-29 procent) geslacht dan in de eerste twee maanden van 2008.

In de slachtingenstatistiek is nu ook het pluimvee opgenomen. In februari 2009 werden bijna 32 miljoen vleeskuikens ter consumptie verwerkt en in januari waren dat er bijna 35 miljoen. Dit betekent dat er gemiddeld per dag meer dan één miljoen vleeskuikens aan de slachthaak worden gehangen.

Bron: StatLine