Huisvesting van landbouwhuisdieren 2012

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee in 2012. De resultaten worden toegepast in de berekening van ammoniakemissies uit dierenverblijven. De basisgegevens zijn ontleend aan de landbouwtelling van 2012.

Erratum