Meer melkvee, varkensstapel stabiel

Op 1 april 2013  waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is ruim 3 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef ten opzichte van 1 april 2012 vrijwel ongewijzigd met 12,2 miljoen dieren. Een toename van het aantal biggen werd gecompenseerd door een daling van het aantal vleesvarkens. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2013.

Melkveestapel groeit

Het aantal melk- en kalfkoeien is tussen 1 april 2012 en 1 april 2013 toegenomen met 69 duizend dieren (bijna 5 procent) tot 1,55 miljoen dieren. Weer evenveel als in 2001. Er is ook een toename bij het jongvee voor de fokkerij. Dit aantal is gestegen met 55 duizend naar 1,24 miljoen dieren. Bij de vleeskalveren nam het aantal dieren toe met bijna 2 procent en het overige jongvee voor de slacht nam af met bijna 3 procent.

Verschil aantal dieren, 1 april 2012 - 1 april 2013
 

2013-veestapel-2013-g1

Meer biggen, minder vleesvarkens

In april 2013 telde Nederland 12,2 miljoen varkens. Een jaar eerder waren dat er vrijwel evenveel. Het aantal biggen steeg met 2 procent naar 5,3 miljoen dieren. Daarentegen daalde het aantal vleesvarkens met 2 procent naar 5,8 miljoen dieren. Het  aantal fokvarkens bleef met 1,2 miljoen dieren ongewijzigd.

André Meurink

StatLine
Rundveestapel

Varkensstapel