Intensieve veehouders verbouwen meer graan

Steeds meer veehouders besluiten een deel van het voer voor de varkens en de kippen zelf te verbouwen. In 1992 verbouwde nog 5% van de intensieve veehouderijbedrijven graan op gemiddeld 2,8 hectare. Inmiddels heeft bijna 17% van deze bedrijven graan en verbouwen ze dit op gemiddeld 4,7 hectare.

Intensieve veehouderijbedrijven met graan

0713g1.gif (6093 bytes)

De totale oppervlakte grond en het totaal aantal dieren in de intensieve veehouderij is de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven. Dat de veehouders meer graan voor de varkens en kippen verbouwen, gaat dus niet samen met een minder intensieve  wijze van vee houden. Bovendien blijken de meeste intensieve veehouderijbedrijven graan te gaan verbouwen in de plaats van de snijmaïs die zij eerst verbouwden.

Snijmais en graan in de intensieve veehouderij

0713g2.gif (4171 bytes)

Cor Pierik