Dierlijke mest en mineralen 2012

2013-dierlijkemest-en-mineralen-2012

De mestproductie daalde in 2012 met 17 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. Een belangrijke oorzaak is het lagere fosfaatgehalte van mengvoer voor rundvee, varkens en pluimvee. Daarnaast nam ook de omvang van de varkens- en pluimveestapel af. De fosfaatproductie ligt met 161 miljoen kg inmiddels ruim onder het mestplafond van 173 miljoen kg dat door de Europese Commissie is vastgesteld.
De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methodiek van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM).